Pertempuran Mu’tah Berkobar, Antara Terpaksa dan Taat? – Bag. ke-5

Abdullah bin Rawahah : "Aku bersumpah wahai jiwa, turunlah dengan cara terpaksa atau taat. Biarkan manusia berteriak dan menghina, sedangkan aku tidak melihatmu enggan masuk surga."

HidayatullahSulbar.Com – Maka bergeraklah pasukan Muslimin dengan tekad membara dan iman yang kokoh. Hingga bertemulah pasukan yang tak sebanding ini di kawasan Jordania, yaitu di Mu’tah, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah ataupun 629 Masehi.

Dengan penuh percaya diri, kedua pasukan itu pun bertemu dan pertempuran pun dimulai. Tidak mengenal jumlah dan rasa takut, kaum Muslimin maju bagaikan halilintar yang menyambar. Zaid bin Harithah R.A. terus maju ke dalam dan menumbangkan lawannya satu demi satu.

Dengan membawa Panji Rasulullah, tentulah ia menjadi target lawannya. Maka beliau pun terkepung dan syahid, saat sebuah tombak telontar dan mengenai tubuh mulia. Dengan segera, Jaafar bin Abi Talib menyambar tongkat Panji Rasulullah sebelum jatuh ke tanah.

Dengan gagah perkasa, beliau terus mengayunkan pedangnya, menangkis segala serangan hingga beliau terkepung. Musuh berhasil menebas lengannya, tapi semangat juang belum usai. Beliau terus memeluk Panji Tauhid itu dengan lengan satunya.

Musuh pun menebas lagi lengan keduanya. Beliau R.A. terus berjuang agar bendera tersebut tidak terjatuh. Beliau menjepit bendera tersebut, hingga akhirnya beliau pun syahid di jalan Allah.

Melihat hal tersebut, Abdullah bin Rawahah maju ke Medan Laga dengan keadaan ragu-ragu, sambil menggenggam bendera di tangannya. Beliau pun bersya’ir, demi memecahkan keraguan-nya.

“Aku bersumpah wahai jiwa, turunlah dengan cara terpaksa atau taat. Biarkan manusia berteriak dan menghina, sedangkan aku tidak melihatmu enggan masuk surga.”

Abdullah bin Rawahah mulai maju menyerang dengan tekad Baja. Seperti biasa, dalam satu peperangan, yang menjadi target utama ialah sang pemegang panji. Maka, Abdullah bin Rawahah pun terkepung dan syahid.

Melihat ketiga penglima terbaik gugur, maka pasukan Muslimin pun bercerai berai. Abu Rafiq menjelaskan sebuah kekalahan yang belum pernah terjadi, dimana banyak pasukan berlarian tanpa arah. Hal paling dramatis pun terjadi.

Salah seorang sahabat mulia bernama Swabid bin Arkham radhiallahu anhu, melesat dan berjuang untuk mengambil bendera yang sudah terjatuh, seraya berkata, wahai Muslimin, angkatlah bendera ini. Namun tidak ada yang mampu.

Dan dengan inisiatif dan penuh pertimbangan, demi bersatunya kembali kekuatan yang bercarai berai. Maka beliau pun melihat seseorang yang diyakini pantas menerima dan membalik keadaan tersebut. Terlintaslah pandangan kepada sahabat mulia dan beliau pun menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiallahu anhu.

Beliau berkata : “Wahai Khalid, pimpinlah kami!”
Khalid berkata : “Bukankah engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku?”
Sahabat mulia ini berkata : “Dalam urusan ini, engkaulah yang lebih pantas wahai Khalid.”

Khalid bin Walid pun segera beralih dan mengibarkan bendera setinggi-tingginya. Dengan suara keras beliau bertakbir. Hal ini dilakukan agar pasukan Muslimin kembali bersatu dalam barisan.

———–bersambung———————

×